สลาก ดิจิทัล ธกส

สลาก ดิจิทัล ธกส เป็นสลากชนิดไร้ตราสาร ลุ้นรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน และวันที่ 17 ม.ค. ของทุกปี

สลาก ดิจิทัล ธกส เป็นสลากชนิดไร้ตราสาร มีอายุรับฝาก 2 ปี เมื่อฝากครบกำหนดไถ่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.07 บาท หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ย 0.07% ต่อปี นอกจากนี้ยังได้ลุ้นรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน และวันที่ 17 ม.ค. ของทุกปี รวม 24 ครั้ง ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล มูลค่า 5,000,000 บาท

 

สลากธกส 2565

 

รายละเอียดสลากดิจิทัล ธ.ก.ส.

 • หน่วยละ 50 บาท
 • สลากแต่ละหน่วยมีสิทธิ์ตรวจรางวัล 24 ครั้ง
 • สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. เป็นสลากชนิดไร้ตราสาร โดยลูกค้าจะได้รับ e-Slip ไว้เป็นหลักฐานการฝากโดยจะบันทึกไว้ในอัลบั้มภาพในโทรศัพท์เคลื่อนที่อัตโนมัติ และสามารถตรวจสอบรายการฝาก ข้อมูลหมายเลขสลากแล:ประวัติการถูกรางวัลผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile Plus เเละ A-Mobile

คุณสมบัติผู้ฝาก

 • รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (ทร.14) และสมัครใช้บริการ
  แอปพลิเคช้น ธ.ก.ส. A-Mobile Plus เเละ A-Mobile
 • ต้องมีทะเบียนสลากออมทรัพย์ประเภทครบกำหนดแบบวันชนวัน ผูกบัญชีเงินฝากคู่โอน เพื่อรองรับต้นเงิน/ดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด และเงินรางวัล (ถ้ามี)
 • ลูกค้ารายใหม่ที่ยังไม่มีทะบียนสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ต้องจัดทำการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์
  (ถ่ายรูปจัดเก็บใบหน้าที่ ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้านท่าน

การรับฝาก

 • รับฝากผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile Plus เเละ A-Mobile เท่านั้น (ไม่สามารถทำรายการฝากที่สาขาได้)

 

สลาก ธกส ล่าสุด

 

รางวัล

 • กำหนดการออกรางวัล ในวันที่ 16 ของทุกเดือน ยกเว้นเดือนมกราคม ออกในวันที่ 17 ของทุกปี ออกรางวัล
  ครั้งแรกวันที่ 16 ธันวาคม 2565
 • สิทธิ์ในการตรวจรางวัล ฝากสลากภายในวันที่ 15 ของเดือน จ:มีสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้น
  โดยสลากแต่ละหน่วยมีสิทธิ์ตรวจรางวัล 24 ครั้ง

ดอกเบี้ย เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย และการไถ่ถอน

 • ผู้ที่ฝากถึงวันครบกำหนดระยเวลา 2 ปี จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยล: 0.070 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.070 ต่อปี
 • ผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนด จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • ผู้ที่ฝากไม่ครบ 3 เดือน ธนาคารหักค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก 2 บาทต่อหน่วย (ถอนคืนได้ 48 บาทต่อหน่วย)
 • กรณีฝากสลากจนครบอายุรับฝาก 2 ปี (ครบกำหนดแบบวันชนวัน) ธนาคารจ:โอนต้นเงิน พร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากคู่โอนให้อัตโนมัติในวันที่สลากครบกำหนด
 • การถอนสลากก่อนครบกำหนด ต้องถอนต็มวงเงินของรายการฝากแต่ละครั้ง ไม่สามารถถอนบางส่วนได้ โดยถอนสลากผ่านช่องทาง ธ.ก.ส. A-Mobile Plus เเละ A-Mobile เท่านั้น
 • การโอนกรรมสิทธิ์ สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี

ผลการออกรางวัล

 • รับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัล ที่ Facebook Fanpage : ธกส BAAC Thailand Youtube Channel : BAAC Thailand / วิทยุกระจายเสียง
  คลื่นความถี่ AM 891 และตรวจสอบผลการออกรางวัลได้ที่ เว็บไซต์ของธนาคาร www.baac.or.th แล: แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile Plus เเละ A-Mobile

 

สลาก ธ ก ส ซื้อ ยัง ไง

 

? ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น เลขเด็ดออนไลน์

IOS : App Stoe ?

 

สรุป สลาก ดิจิทัล ธกส

เป็นสลากชนิดไร้ตราสาร มีอายุรับฝาก 2 ปี เมื่อฝากครบกำหนดไถ่ถอนจะได้รับดอกเบี้ย นอกจากนี้ยังได้ลุ้นรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน และวันที่ 17 ม.ค. ของทุกปี รวม 24 ครั้ง ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัลโดยลูกค้ายังสามารถตรวจสอบข้อมูลหมายเลขสลาก รายการธุรกรรม การตรวจผลสลาก และประวัติการถูกรางวัลได้ผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile และ A-Mobile Plus

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

Share
โปรโมชั่น
heng99 หน้าแรก หน้าแรก heng99 บอลสด บอลสด heng99 เล่นเกม heng99 โปรโมชั่น โปรโมชั่น heng99 สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก