ตรวจ สลาก ออมสิน พิเศษ 2 ปี งวด ที่ 209

ตรวจ สลาก ออมสิน พิเศษ 2 ปี งวด ที่ 209 ตรวจหวยออนไลน์ได้ ง่ายๆ ผ่านมือถือแค่เครื่องเดียว

ตรวจ สลาก ออมสิน พิเศษ 2 ปี งวด ที่ 209 สลากออมสิน 2 ปี (ใบสลากและดิจิทัล) เพิ่มรางวัล…ต้อนรับปีใหม่ 2566 ลุ้นเพิ่มรางวัลพิเศษ มูลค่ารวม 24 ล้านบาท จุดเด่น สลากออมสินพิเศษดิจิทัล อายุ 2 ปี งวดที่ 209 หน่วยละ 100 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 24 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัล 10 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษี ฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ

ตรวจ สลาก ออมสิน พิเศษ 2 ปี งวด ที่ 209

  • ครบอายุได้รับเงินต้นคืน
  • ลุ้นรางวัลได้ทุกเดือน รางวัลที่ 1 : 10 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
  • มูลค่าการลงทุนต่อหน่วยไม่มาก
  • สามารถตั้งชื่อนามแฝงได้ตามที่ต้องการ (ไม่เกินจำนวนตัวอักษรและวรรคที่ธนาคารกำหนด)
  • สรุปรวมรายการสลากดิจิทัลทั้งหมด ไว้ในหน้าจอเดียว
  • ทำรายการ ฝาก – ถอน – ตรวจสอบข้อมูล – สอบถามยอดคงเหลือ สลากดิจิทัล ได้ด้วยตนเองทุกวันตามต้องการ ผ่านบริการ Mobile Banking (MyMo) Application บนมือถือ
  • แจ้งเตือนผลการถูกรางวัลสลาก ผ่าน Push Notification และทราบผลการถูกรางวัลรวมของสลากแต่ละฉบับ

ตรวจ สลาก ออมสิน พิเศษ 2 ปี งวด ที่ 209

รายละเอียดหลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์รายละเอียด
ระยะเวลารับฝากตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
ผู้มีสิทธิเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
อายุ2 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 24 ครั้ง)
หน่วยละ100 บาท
รายละเอียดดอกเบี้ยฝากครบ 2 ปี ได้รับดอกเบี้ย  0.15  บาทต่อหน่วย (ร้อยละ 0.075 ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก1. ฝากไม่ครบ 6 เดือน หักส่วนลด 2.00 บาทต่อหน่วย

2. ฝากไม่ครบ 2 ปี     ไม่ได้รับดอกเบี้ย

วงเงินในการรับฝาก1. สามารถเลือกทำรายการฝากตามจำนวนเงินที่กำหนดได้ ดังนี้ จำนวนเงิน

1,000 /5,000 /10,000 /50,000 /100,000 และ 500,000 บาท

2. สามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากด้วยตนเองตั้งแต่ 1,000 บาท และสูงสุด

ไม่เกิน 10,000,000 บาท

โดยระบุได้เฉพาะจำนวนเงินที่หารด้วย 1,000 ลงตัว

3. วงเงินการทำรายการสูงสุด 10,000,000 บาทต่อวัน (วงเงินรวมกับการโอนเงิน

ภายในบัญชีตนเอง)

4. ธนาคารไม่ออกใบสลากให้ แต่สามารถตรวจสอบรายการฝากได้ในบริการ

Mobile Banking (MyMo)

5. สามารถฝากเพิ่มในทะเบียนสลากเดิมได้โดยเป็นรายการฝากใหม่

ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน
การออกรางวัลทุกวันที่ 1 ของเดือน (ยกเว้นเดือน มกราคม และ พฤษภาคม ออกรางวัล วันที่ 31 ธันวาคม และ 2 พฤษภาคม)

*หยุดจำหน่ายทุกวันที่ออกรางวัล*

การรับเงินรางวัลโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล
เงื่อนไขหลัก1. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอนสำหรับรับโอน

เงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุ และเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก

2. ต้องสมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) สำหรับทำรายการฝาก-ถอน

ผ่านบริการ Mobile Banking (MyMo)

3.  ไม่รับฝากบัญชีร่วมและบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

4.  ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์กู้เงินธนาคารออมสิน หลักทรัพย์ประกันผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนของตำรวจ อัยการ และประกันตัวจำเลยในชั้นศาล และหลักประกันการออกหนังสือค้ำประกัน (L/G)

สลากครบอายุโอนเงินสลากครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

เงินรางวัล

รางวัลจำนวนครั้งที่ออกรางวัลเงินรางวัลละ
รางวัลที่ 1110,000,000 บาท
รางวัลที่ 211,000,000 บาท
รางวัลที่ 3510,000 บาท
รางวัลที่ 410  3,000 บาท
รางวัลที่ 5151,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว1200 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว120 บาท

ดอกเบี้ยครบอายุ

Share
คาสิโน
heng99 หน้าแรก หน้าแรก heng99 บอลสด บอลสด heng99 เล่นเกม heng99 โปรโมชั่น โปรโมชั่น heng99 สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก